Subsidies en regelingen

De Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de Postcoderoosregeling, bestaat niet langer. De regeling is vanaf
1 april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze nieuwe regeling is een exploitatiesubsidie voor coöperaties. Omdat Energierijck is opgericht vóór deze datum, werken we nog wel volgens de Postcoderoosregeling. 

Wat is een postcoderoos?
Een postcoderoos is het gebied van aangrenzende postcodes waarin de productie-installatie ligt. Leden van een coöperatie of VvE die gezamenlijk eigenaar zijn van een productie-installatie en wonen binnen dit postcoderoosgebied hebben – volgens de regeling Verlaagd Tarief – recht op een verlaagd tarief (korting) voor de energiebelasting.

De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ horen bij de postcoderoos. De productie-installatie kan in het midden van de zogenoemde postcoderoos liggen maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ van de postcoderoos gerealiseerd worden. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten (in de wandelgangen wordt soms ook gesproken over de postcoderups). Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de postcoderoos van de productie-installatie wonen.

In de praktijk werkt het bij Energierijck nu als volgt:
De vier installaties zijn in eigendom bij Energierijck Coöperatie u.a. De participanten hebben allen een deel van de panelen betaald. Jaarlijks geven wij door aan de belastingdienst en aan de energieleveranciers van onze leden hoeveel kWh hun aandeel in de pv-installatie (dat is het dak waar die zonnepanelen liggen) heeft opgewekt. De daarmee gemoeide energiebelasting wordt vervolgens door de energieleverancier teruggegeven aan de participant voor zover het eigen gebruik niet lager is dan wat er werd opgewekt. Elke energieleverancier heeft bij die teruggave een eigen modus: ze doen dat in een aparte afrekening of pas bij de eerstvolgende jaarrekening.

De elektriciteitsopbrengst van de installaties wordt verkocht door Energierijck aan een energieleverancier, momenteel (2023) is dat Greenchoice. Deze inkomsten wordt gebruikt om de kosten van de coöperatie te dekken (administratie, ledenactiviteiten, verzekeringen enzovoort) en eventueel te investeren in nieuwe projecten.