Huidige Projecten

In onderstaande grafiek is per postcoderoosproject de opwek in kWh over de afgelopen 4 jaar weergegeven. Bij de locaties is tussen haakjes de startdatum in 2019 en het aantal panelen vermeld.
De rode cijfers geven weer dat in dat jaar niet de gewenste 250 kWh is gehaald.