Meedoen

Zonnepanelen op eigen dak

Zonnepanelen op je eigen dak leggen is natuurlijk het beste om te doen, je kunt dan direct het rendement krijgen dat de zonnepanelen opwekken. Dat wil zeggen elke dag stroom die je kunt gebruiken, duurzaam opgewekt en elke dag weer opnieuw. In de zomer wanneer er een grote hoeveelheid kan worden gegenereerd (lange dagen met veel zon) kan er ook nog worden terug geleverd aan het net (salderen). Vanaf 2025 gaat dit veranderen en wordt de saldering afgebouwd, dat wil zeggen je kunt nog wel terugleveren naar het net als je teveel zonnestroom hebt, maar je krijgt er een ander tarief voor dan het tarief dat je eerder ook zelf moest betalen. Mensen zullen steeds meer manieren gaan zoeken om de opgewekte stroom te gebruiken als deze wordt opgewekt, bv. met het opladen van elektrische auto’s, wasmachines en elektrische apparaten in de woning.

Zonnepanelen op een ander dak of grond

Met een zonnepark op het dak of grondgebonden loopt het anders. Het gaat vaak om grote aantallen panelen en er worden veel mensen uitgenodigd om te investeren. Zo zijn wij ook begonnen met de coöperatie. Het gebeurt nog steeds dat mensen uit het buitengebied een dak aanbieden of zoals we nu in Breedeweg aan het verkennen zijn, er een grondgebonden zonnepark mogelijk zou kunnen worden.
We hebben dan te maken met een opstelling van een installatie die een bepaald vermogen heeft en waarvan we de stroom kunnen gebruiken of verkopen. Een businesscase laat dan zien wat er nodig is om een bepaald rendement te halen. Als er 3.000 zonnepanelen geplaatst kunnen worden, leveren die duurzame energie op die kan worden verkocht aan het stroomnet en waarvan de investeerders een opbrengst krijgen met aftrek van de kosten die nodig zijn om die 3.000 panelen minimaal 15 jaar te laten renderen. De Rijksoverheid geeft hiervoor een subsidie aan de deelnemers of eigenlijk aan de Energiecoöperatie waarvan zij lid zijn. Om het duurzaam opwekken van energie mogelijk te maken geeft de Rijksoverheid een SCE of SDE++ subsidie, die over een periode van 15 jaar wordt uitbetaald. Hiermee moet dan een positieve businesscase worden gemaakt.

Stappenplan

Een stappenplan laat zien welke mogelijkheden er zijn en wanneer er actie moet worden gevoerd.
1 Het is belangrijk om eerst een globaal inzicht te krijgen van de mogelijke opbrengsten van zonnestroom
2 De Energiecoöperatie krijgt een dak of stuk grond voor bepaalde tijd in bruikleen
3 Er worden afspraken gemaakt over eventuele vergoedingen voor het gebruik, verzekeringen, verwijderen van de installatie òf wat er moet gebeuren bij verhuizing of verkoop van het pand.
4 Er wordt een aparte aansluiting op het net gemaakt waardoor de stroom wordt geleverd en verkocht.
5 De leden van de Coöperatie, die hebben geïnvesteerd krijgen hun investering met rendement terugbetaald.