Privacy

Hoe gaan wij om met de privacy van onze leden?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad. Doel van de regeling is het bieden van bescherming aan burgers van de lidstaten op het gebied van privacy. De AVG geldt ook voor coöperaties. Energierijck coöperatie heeft daarvoor een privacy statement opgesteld. Dit statement, nog in conceptvorm, kunt u hier lezen.