Doelstelling van de coöperatie

Doelstelling van de coöperatie (uit statuten oprichting Energierijck Coöperatie u.a. d.d. 11 december 2017:

1. De coöperatie heeft ten doel het bewerkstelligen van economische interactie tussen de coöperatie en de leden en het voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden door middel van:
a het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen;
b het op duurzame en ecologisch onschadelijke wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin;
c. het stimuleren en (helpen) realiseren van energiebesparing in de ruimste zin van het woord;
d. het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van duurzaamheidsbewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder.