Statuten

De statuten van de coöperatie zijn hier te lezen evenals de akte van oprichting.